Via Laurea

Turto valdymas

Optimaliai valdykite visą savo įmonės turtą:
  • Registruokite įmonei priklausančius įrenginius, pastatus, automobilius ir jų išnuomojimą.
  • Sekite ir kontroliuokite pirkimus, pardavimus, nuomas, nusidėvėjimus, remontus, turto būsenas.
  • Fiksuokite remonto užklausas, planuokite renovacijas.
  • Atlikite inventorizacijas, saugokite jų informaciją.
  • Automatizuokite periodinių veiksmų (pvz. nuomos mokesčio surinkimo, priminimų siuntimo) suplanavimą bei atlikimą.

turto-bus-redag turto-busenos
© 2014 | Visos teisės saugomos | Via laurea